Thành tựu

Dingtea luôn đảm bảo một tiêu chuẩn chất lượng nhất định và đã nhận được các giải thưởng: Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc, Giải Kim cương Vàng dành cho Sản phẩm Xuất sắc, Giải thưởng 10 Doanh nghiệp Quốc gia Xuất sắc, Giải Vàng do Người tiêu dùng bầu chọn, Giải Vàng cho sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, Dingtea còn xuất hiện trên báo chí và phương tiện truyền thông như Apple Daily News, tạp chí Next, tạp chí Excellence, tạp chí Global Views, và một bản tin đặc biệt của Maniu trên CTV, chương trình tiền tệ của TTV, và một bản tin đặc biệt của Matilda Tao trên truyền hình cáp, do đó nhân được sự công nhận rộng rãi.