DINGTEA
APP

Cập nhật sản phẩm mới, chương trình khuyến mại hiện có, tìm kiếm cửa hàng Dingtea gần nhất, đặt hàng qua mạng, và nhiều thông tin hơn nữa...

iOS Android

Best seller

Trà Xoài

Trà/ Xoài/ Pudding/ Trân châu/Đường/ Nước

 • M37K
 • L49K

Trà Sữa

Trà/ Xoài/ Pudding/ Trân châu/Đường/ Nước

 • M37K
 • L49K

Trà Dâu

Trà/ Xoài/ Pudding/ Trân châu/Đường/ Nước

 • M37K
 • L49K

Trà Ô Long

Trà/ Xoài/ Pudding/ Trân châu/Đường/ Nước

 • M37K
 • L49K

Matcha Đậu Đỏ

Trà/ Xoài/ Pudding/ Trân châu/Đường/ Nước

 • M37K
 • L49K

Trà Đào

Trà/ Xoài/ Pudding/ Trân châu/Đường/ Nước

 • M37K
 • L49K