DING TEA VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 100

Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong ngày khai trương cửa hàng thứ 100 của Ding Tea Việt Nam tại địa chỉ 69 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.